bos

ZINGEVINGTHERAPIE

Iedereen krijgt in zijn leven op een gegeven moment te maken met een crisis of impasse waardoor  je het gevoel kunt hebben dat de bodem onder je voeten wordt weggeslagen.
De aanleiding hiertoe kan heel verschillend zijn en is ook niet altijd duidelijk aan te geven.

Meestal gaan verschillende ervaringen in de loop der jaren stapelen, waardoor je op termijn  kunt gaan vastlopen in het verwerkingsproces van een op dat moment specifieke problematiek.

Ervaring leert, dat achter dit verwerkings-proces andere problemen kunnen schuilgaan, die uiteindelijk een veel grotere rol blijken te spelen dan eerst werd aangenomen.
Het gaat er om de oorzaak van deze problemen te leren zien.
Door het onderkennen en verwerken hiervan ben je in staat vanaf dat punt met de nieuwe inzichten en ervaringen, door het maken van nieuwe keuzes je leven een nieuwe richting te geven.

Ik kan je helpen bij het onderzoeken van je vragen en emoties, waardoor zichtbaar wordt gemaakt wat diep verborgen een rol heeft gespeeld.
Hierdoor ben je in staat bewustere keuzes te maken en zul je met hernieuwde energie het leven weer kunnen oppakken.


Copyright © 2012 Marina Kneppers | Rotterdam