bos

WELKOM

Mijn naam is Marina Kneppers en ik heb een praktijk voor verlies- en rouwverwerking, zingevingtherapie en stervensbegeleiding.

Ieder mens krijgt in het leven op een gegeven moment te maken met omstandigheden van uiteenlopende aard, welke een zodanige emotionele impact hebben op je bestaan dat je het gevoel hebt de controle compleet kwijt te zijn.
Soms lukt het om hier op eigen kracht uit te komen, maar niet altijd.
Dan zou het fijn zijn dat iemand jou daarbij kan helpen.

Wat ik kan bieden is naar gelang jouw vraag en omstandigheden, die hulp waardoor je in staat zult zijn de balans in jezelf terug te vinden en met hernieuwde kracht en energie in het leven te staan.


Copyright © 2012 Marina Kneppers | Rotterdam