bos

VERLIES- EN ROUWVERWERKING VAN KINDEREN

Kinderen kunnen door een verlies lelijk onderuit worden gehaald.
Zij rouwen niet alleen om een sterfgeval  maar bijv. ook door een verhuizing, het gemis van een vriendje of vriendinnetje, een echtscheiding of het verlies van een dier. Verwerken doen ze op een geheel eigen wijze, vaak in 'stukjes'. Dit kan soms heel ongemerkt gaan  of omdat ze zich daar niet bewust van zijn, of omdat ze zich niet uiten en hun ouders in bescherming willen nemen.
Dan kan het zijn dat hierbij problemen ontstaan, welke zich uiten in bijv. slaapproblemen, nachtmerries, angst, gedragsproblemen, niet praten of teruggetrokken gedrag.

Mijn begeleiding is erop gericht hier aandacht aan te geven door middel van o.a. creativiteit, beweging, verhalen, spel, muziek of stilte.
Dit altijd aangepast aan de behoefte en leeftijd van het kind.
Het kan een huidig verlies betreffen, maar ook ter voorbereiding op een komend verlies.
Het is van uitermate groot belang voor jongeren, dat er een volwassene beschikbaar is met wie zij kunnen praten over hun verdriet.


Copyright © 2012 Marina Kneppers | Rotterdam